Alcumes Clásicos (Nado antes de 1950)

 

Negros

 

 

 

 

 

Barraco (Negros)

 

Barraquechos, os (Negros)

 

Bicas (Negros)

 

Biquillos (Negros)

 

Cajiñas (Negros)

 

Cancón (Negros)

 

Cangarexa (Negros)

 

Cangóns, os (Negros)

 

Caporros, os (Negros)

 

Caravillas (Negros)

 

Cazote, os do (Negros)

 

Cepelán (Negros)

 

Cesteiro (Negros): Facía cestos.

 

Chapa, a (Negros)

 

Chiclorio (Negros):

 

Chico (Negros)

 

Codechas (Negros)

 

Coellos, os (Negros)

 

Conechas (Negros): Por ser unhas amargadas. Ter cara de...

 

Coviña, os da (Negros)

 

Demo, o (Negros)

 

Galana, a (Negros): O seu marido apelidábase “Galán Galán”.

 

Grilo (Negros)

 

Inverno, o (Negros)

 

Jarridos, os (Negros): ¿Derivado do apelido Garrido?

 

Ladrillo (Negros)

 

Lajo, os de (Negros)

 

Lura, os da (Negros)

 

Mako, o (Negros)

 

Manis (Negros)

 

Mouchos (Negros)

 

Muíño, Moncho o do (Negros)

 

Pajarillo (Negros)

 

Patelo (Negros): Dicía: “Pa telo hai que sudalo”.

 

Patouja, Juana (Negros)

 

Patuco, Luis (Negros): Cura de San Estevo cos pés pequenos e que anda como os pingüins.

 

Patucos, os (Negros)

 

Paxaricas (Negros)

 

Perrenchos (Negros)

 

Pililo (Negros)

 

Pinganillo (Negros): Tiña o nariz en forma de gancho.

 

Piñeiro, Isabel do (Negros)

 

Pirica (Negros)

 

Piruco (Negros)

 

Quijeiros, os (Negros)

 

Quinta, Ramón da (Negros):

 

Quirillos (Negros)

 

Rapinzos (Negros)

 

Recadén (Negros)

 

Reconecho (Negros)

 

Señorito (Negros)

 

Tenes, os (Negros)

 

Trina, os de (Negros)

 

Xanelos, os (Negros)

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado 08-05-2018

Comentarios: 0