Alcumes Clásicos (Nado antes de 1950)

 

O Viso

 

 

 

Alcaide, as do (O Viso)

 

Alto, as do (O Viso)

 

Amoedo, as de (O Viso)

 

Antero, as de (O Viso): ¿Nome do patriarca?

 

Balacas, as (O Viso)

 

Bala Roja (Arcade-Soutomaior/O Viso): Rápido e loiro xogou ao futbol en Redondela.

 

Barreira, Mucha a (O Viso)

 

Barreras, as (O Viso)

 

Barros, as (O Viso)

 

Bernardo, as (O Viso)

 

Biocho, as do (O Viso)

 

Bitinas, as (O Viso)

 

Bonsón, as (O Viso)

 

Burro, as do (O Viso)

 

Buxeira (Soutoxuste-O Viso)

 

Cabada, as (O Viso)

 

Cabadavella, os (O Viso)

 

Cabeiros, os (O Viso)

 

Cachapeas, os (O Viso)

 

Cacholas, as (O Viso)

 

Cachonas, as (O Viso)

 

Caldas, o (O Viso)

 

Caldeireiro, o (O Viso)

 

Campaneiro, as (O Viso)

 

Campantes, os (O Viso)

 

Campo, as (O Viso)

 

Canedo, os (O Viso)

 

Canteiro, Lino o (O Viso)

 

Carallé, a (Soutoxuste-O Viso)

 

Caramacho, as (O Viso)

 

Carballo, as (O Viso)

 

Carioca, o (O Viso)

 

Carmeleiro, as (O Viso)

 

Carrandán (Tuimil-O Viso)

 

Carrandanina (O Viso)

 

Carreteiros, os ou da Carreteira (Saramagoso-O Viso)

 

Carulas, as (O Viso)

 

Caruso, o (Soutoxuste-O Viso)

 

Casa grande, os (O Viso)

 

Casanova, os (O Viso)

 

Casarulo, as (O Viso)

 

Cavo da vella, do (O Viso):

 

Ceboleiro (Soutoxuste-O Viso)

 

Cerafín (O Viso): Despois de vivir fóra a muller comezou a chamarlle Cerafín porque lle parecía máis fino que Serafín.

 

Chardeja, os (O Viso)

 

Choco, Tino o (Soutoxuste-O Viso): Mariñeiro.

 

Choqueiro, o (Sotoxuste-O Viso): Por pescar chocos.

 

Clemente, os (O Viso)

 

Collasas, as ou Collazas (O Viso): ¿Apelido Collazo?

 

Coxo, os do (O Viso)

 

Crego, os do (O Viso)

 

Daniña (O Viso)

 

Fantoxa, os (O Viso)

 

Farruca, os (O Viso)

 

Ferreiro, os (O Viso)

 

Gaiteiro, os do ou os Gaiteiros (O Viso): Descendentes de Manuel Vidal “Daniña”, afamado gaiteiro da segunda metade do s. XIX e inicios do XX.

 

Galiñas, o (O Viso)

 

Generosa, os (O Viso)

 

Gira, os (O Viso)

 

Guadalajara, o (O Viso)

 

Hostias, os (O Viso)

 

Jarrafón, o (O Viso)

 

Jeresana (O Viso):

 

Jira, Argentina a (O Viso)

 

Joucha, Esmeralda a (O Viso)

 

Juada, o (O Viso)

 

Jurrio, os (O Viso)

 

Labatadas, os (O Viso)

 

Lameiro, os (O Viso)

 

Lute, o (O Viso)

 

Mandanela, Manuel (O Viso)

 

Mango, os (O Viso)

 

Manoeliños, os (O Viso)

 

Manquela, os (O Viso)

 

Manzana, os (O Viso)

 

Mariana, os (O Viso)

 

Minero, os (O Viso)

 

Morocha (O Viso): Por ser moi morena.

 

Murrulleira, os (O Viso)

 

Músico (O Viso)

 

Neco, o (O Viso)

 

Neno, o (O Viso)

 

Ojea, os (O Viso)

 

Outeiro, os de (O Viso)

 

Padia, Manolo de (O Viso):

 

Padrón (O Viso)

 

Paíño (O Viso)

 

Pan quente (O Viso)

 

Pardala, a (O Viso)

 

Pataco (O Viso)

 

Pazo, do (Soutoxuste-O Viso): Propietarios do Pazo de Soutoxuste.

 

Penurio, os (O Viso)

 

Pestes, os (O Viso)

 

Pilota (O Viso)

 

Piñeira, os (O Viso)

 

Pitas, as (O Viso)

 

Pito, do (Soutoxuste-O Viso)

 

Porfica (O Viso)

 

Portela (O Viso)

 

Porteliña (O Viso)

 

Portugués, José o (Portugal/O Viso): Nado en Portugal.

 

Presa (O Viso)

 

Primitivos, os (O Viso)

 

Queipora, os (O Viso)

 

Quirogas, Manolo o (O Viso)

 

Rabela (O Viso)

 

Rachón (O Viso)

 

Rato, José o (O Viso):

 

Regliña (O Viso)

 

Rei (O Viso)

 

Remantela, Paco o (O Viso)

 

Ricona (O Viso)

 

Rincha (O Viso): Persoa á que lle gustaba moito este peixe.

 

Rio (O Viso)

 

Rojita, a (Soutoxuste-OViso)

 

Rubia, a (O Viso)

 

Sachadeira (O Viso)

 

Sesteiro (O Viso)

 

Sieira, a (O Viso)

 

Soutela (O Viso)

 

Sufritos (O Viso)

 

Teixeiro, Ramón o (O Viso):

 

Tolo de Tuimil, o (Tuimil-O Viso)

 

Tontau, os (O Viso)

 

Veiga da porta (O Viso)

 

Vico, o (O Viso): Abreviatura do seu nome Vicente Couñago.

 

Vitero (O Viso)

 

Xacobes, os (O Viso)

 

Xamberes (O Viso)

 

Xanote (O Viso)

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado:08-05-2018

Comentarios: 0