Alcumes Clásicos (Nado antes de 1950)

 

Ventosela

 

Bichos, os (Ventosela)

 

Cabeza de lado (Ventosela)

 

Cabra Loca, o (Ventosela)

 

Caja Tascas, a (Ventosela)

 

Canca raposas, o (Ventosela)

 

Canibaos, os (Ventosela)

 

Careto, o (Ventosela)

 

Carosa, da (Ventosela): Nome do lugar de residencia.

 

Carulo (Ventosela)

 

Cascarola, a (Ventosela)

 

Cesteiro, o (Ventosela)

 

Chambón, o (Ventosela)

 

Chepa, a (Ventosela)

 

Chiva, a (Ventosela)

 

Chuvias, os (Ventosela)

 

Cuco, o (Ventosela)

 

Cu de Vaca (Ventosela)

 

Curuta, a (Ventosela)

 

Ferra, da (Ventosela)

 

Ferreiras, as (Ventosela)

 

Hostia, as da (Ventosela)

 

Maranca, a (Ventosela)

 

Mariqueta (Ventosela)

 

Merlo, o (Ventosela)

 

Moca, o (Ventosela)

 

Nenco (Ventosela)

 

Pandela, a (Ventosela)

 

Paneiro, o (Ventosela)

 

Pata de paloma (Ventosela)

 

Patacho (Ventosela)

 

Patas de Alambre (Ventosela)

 

Patita, o (Ventosela):

 

Peitiños, o (Ventosela)

 

Pepenillo (Ventosela)

 

Pequeñita, a (Ventosela)

 

Perrencha, a (Ventosela)

 

Picaraña (Ventosela)

 

Pingüino, o (Ventosela)

 

Pinta, a (Ventosela)

 

Pinto, o (Ventosela)

 

Pisco, o (Ventosela)

 

Portugués, o (¿?/Ventosela)

 

Pousadas, as (Ventosela)

 

Rabioso (Ventosela)

 

Rachona, a (Ventosela)

 

Raposa, a (Ventosela)

 

Rato, o (Ventosela)

 

Rincha (Ventosela): Era pescador.

 

Rosquilleiro (Ventosela)

 

San dios, a (Ventosela)

 

Señor Don, o (Ventosela)

 

Simona, a (Ventosela)

 

Sin Cu (Ventosela)

 

Súpeto, o (Ventosela)

 

Taberna, os da (Ventosela)

 

Tapatoles, o (Ventosela)

 

Tareixo, o (Ventosela)

 

Teixujo, o (Ventosela)

 

Tenda, da (Ventosela)

 

Torreiro, do (Ventosela)

 

Toupeira, o (Ventosela)

 

Trinta, o (Ventosela)

 

Xabelón, o (Ventosela)

 

Xastre, os do (Ventosela)

 

Xestas, as (Ventosela)

 

 

 

Texto: J. Migueles

Actualizado: 07-05-2018

Comentarios: 0